Κάμερες

Η επιλογή της κάμερας προσαρμόζεται κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
Η κάμερα  λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από το DRONE μέσω ενός δεύτερου χειριστή.

  • Sony
  • Panasonic
  • Black Magik
  • Canon