Τοπογραφία / Χαρτογραφία

Ειδικές αποτυπώσεις ακριβείας για αποτύπωση Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, εργοτάξια, μετακινήσεις και παραμορφώσεις οδοποιίας κλπ.

 

Τοπογραφία, υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

α) Κλασσική Τοπογραφία, (διαχείριση ιδιοκτησιακών θεμάτων, κτηματολόγιο, πράξεις χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων, διαδικασία καθορισμού αιγιαλού, κ.α.)
β) Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας
γ) Φωτογραμμετρία – Φωτοερμηνεία.
δ) Υποστήριξη ΒΙΜ (Building Information Management) .