ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  

 

Athens Metro Mall Τάκης Ζενέτος Στρογγυλό Δήμος Αγ. Δημ. Ασύρματος Μέγαρο ΟΤΕ
Δήμος Αγ. Δημ. ΔΕΗ Εκπεδευτήρια Δούκας Εκπεδευτήρια Όθηση Τάκης Ζενέτος Στρογγυλό
Εκπεδευτήρια Δούκας Εκπεδευτήρια Όθηση Athens Metro Mall Μέγαρο ΟΤΕ
Μέγαρο ΟΤΕ Δήμος Αγ. Δημητρίου Δήμος Αγ. Δημητρίου Δήμος Αγ. Δημητρίου
Δήμος Αγ. Δημητρίου Εκπεδευτήρια Δούκας Εκπεδευτήρια Δούκας Εκκλησία Αγ. Βασιλείου
Δήμος Αγ. Δημητρίου Εκπεδευτήρια Όθηση Εκπεδευτήρια Δούκας Δήμος Αγ. Δημητρίου
Δήμος Αγ. Δημητρίου Εργοστάσιο Χυμών ΑΣΠΙΣ Εργοστάσιο Χυμών ΑΣΠΙΣ Κτήμα Στην Γαργαρού
   
Κτήμα Στην Γαργαρού Εργοστάσιο Χυμών ΑΣΠΙΣ